Privacy Statement

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Netherlands India Chamber of Commerce (NICCT) verwerkt van al haar leden, relaties en andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van NICCT of om andere redenen persoonsgegevens aan NICCT verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
NICCT, Prinses Margrietplantsoen 33, 2595 AM DEN HAAG, KvK nr 34162238
De functionaris leden/relatie beheer is bereikbaar via nicct@nicct.nl

2. Welke gegevens verwerkt NICCT voor welk doel?
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) bedrijfsnaam
b) adresgegevens en eventueel postadres
c) telefoonnummers, email adressen contactpersonen
d) social media accounts
2.2 NICCT verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en email adres wordt gebruikt voor contact over lidmaatschap en de
eventuele opzegging daarvan, facturering en voor de door u aangevraagde informatie of het
afhandelen van de door u verkregen informatie.
b) uw gegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en
activiteiten van NICCT.
2.3 In het kader van relatiebeheer, dus, als u geen lid bent van NICCT, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Bedrijfsnaam
b) Contactpersoon
c) Email adres
2.4 Uw gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar
uw ervaringen met NICCT en u te informeren over de ontwikkelingen van NICCT.

NICCT gebruikt uw naam en email adres om u informatie over har activiteiten, uitnodigingen en andere interessante informatie toe te sturen. Afmelding van deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onder aan de mailing.

3. Beveilingsmaatregelen en verwerkers
3.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft NICCT passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
3.2 De persoonsgegevens worden alleen in eigen beheer verwerkt en niet door derden.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1 Via de Support Office van NICCT kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. NICCT zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand hierover informeren.
4.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de Support Office.
4.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop NICCT uw persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan nicct@nicct.nl