Het pakket Belastingplan 2021 staat in het teken van het stimuleren van de economische groei in deze coronacrisis. Hiervoor zijn dan ook extra maatregelen opgenomen. Dat wil niet zeggen dat er niet vooruit wordt gekeken. Het kabinet geeft aan dat het juist in een crisis belangrijk is de blik op de toekomst vast te houden. Daarom zijn in het Belastingplan 2021 maatregelen voor nu én voor later opgenomen. Wij benoemen hier de voor u meest relevante maatregelen: Nieuwsbrief 18 september 2020